Vergelijking Enviro-Log – paraffine haardblokken – haardhout

ENVIRO-LOG
PARAFFINE-HOUTZAAGSEL Blok
HAARDHOUT uit boskap
VASTE BRANDSTOF
100% samengeperste kartonsnippers zonder toevoeging van additieven, voor alle typen open haarden en houtkachels.
houtzaagsel en min. 60% Paraffine (aardolie basis) samengeperst, slechts alleen toegestaan voor een open haard
gekloofde houten blokken (per kuub pallets, plastic netzakken, en plastic folie zakken), voor alle typen open haarden en houtkachels
SAMENSTELLING/HERKOMST
Samenstelling: Dit type oud golfkarton dozen zijn geheel onverwerkbaar en nergens anders voor geschikt dan hier zinvol te worden hergebruikt.

Herkomst: gesloten verzamel- en inname systeem met recyclers, supermarkt~ en food ketens (‘closed-loop’).

Samenstelling: De gebruikte teerachtige Paraffine is een fossiele brandstof ; geen hernieuwbare energie.

Herkomst: bij-product afkomstig van de petrochemische industrie.

Samenstelling: Hardhout of zachthout of beide gemixed.

Herkomst: Boskap, veel ervan is import uit Oost-Europese landen.

MILIEUVRIENDELIJK
JA, je hebt een zeer schone verbranding met milieusparende uitstoot.

JA, afval dient hier als ideale grondstof én als zinvolle vervanger voor het onnodig gebruik van petrochemische paraffine en de reguliere boskap.

Paraffine NEE ; de uitstoot bevat veel fijnstof en CO2 en geeft veel toxische NOx-ontwikkeling, slecht voor jou, slecht voor het milieu.

Het branden van Paraffine blokken belast tot 8x meer het milieu én je gezondheid dan gedroogd haardhout, terwijl Enviro-Log blokken juist veel schoner branden dan gedroogd haardhout!

Alleszeggend: Daarom mag je ze NIET binnen in houtkachels, NIET in open haard met inzet en NIET buiten in vuurkorven branden.

NEE, te vochtig hout stoken geeft relatief hoge uitstoot van fijnstof en CO2 bij verbranding, een Extra belasting van milieu- en je gezondheid.

Ja & Nee, hout is weliswaar hernieuwbaar, maar een nieuwe boom dat na kap in een gecontroleerd & beheerd bos word herplant heeft min. 7-8 jaar nodig voor enig omvang om opnieuw gekapt te kunnen worden (is dit CO2 neutraal?)

NEE, transportkosten van hout zijn ± 4 x hoger dan die van geperste Enviro-Log haardblokken.

NEE, het plastic afval van de vele netzak~ en foliezak verpakkingen, zoals te koop in bouwmarkt, tuincentrum, tankstation, supermarkt.

STOOK: UITSTOOT/EMISSIES
Schone Verbranding is goed voor jou en je doet beter voor het milieu.  Voordeel in harde cijfers*: 84% minder creosoot* (oorzaak schoorsteenbrand), 80% minder koolmonoxide*, 70% minder luchtverontreinigde fijnstof*, en tot 30-40% minder broeikasgassen dan een houtvuur (gedroogd haardhout)!
Middels een Persbericht uit 2008 van Bundes Umwelt Amt* – Duitsland is er sindsdien een landelijk verkoopverbod ingesteld, namelijk ze zijn milieuschadend met tot wel 8x hogere uitstoot van fijnstoffen en NOx verbindingen vergeleken met hout blokken (*het Duitse Milieu Ministerie). Volgt wellicht binnen afzienbare tijd in Nederland ook zo’n verbod?
Te veel mensen stoken hout met te hoge vochtigheid. Verbranding van hout als organisch materiaal: laten een verscheidenheid aan schadelijke stoffen vrij, waaronder ook kankerverwekkende stoffen zoals grofstof, benzeen, dioxine, benzo (a) pyreen , benzo (k) fluorantheen ultra fijnstof, PAK’s , koolmonoxide ; exponentieel hoog bij vochtig hout.
DUURZAAM
JA, volgens het principe van Cradle-to-Grave help je een serieus afvalprobleem te verminderen en brand je het blok het schoon op.

Enviro-Log is een geperst blok volgens een gepatenteerd productie proces dat ca. (65-)75% minder materiaal verbruikt dan een vergelijkbare duur van een houtvuur, lees (1:3 tot) 1:4 !

NEE,  door de herkomst van het ca. 60% petrochemische paraffine aandeel.
NEE, er vind massieve reguliere houtkap plaats, deels voor  duurzame doeleinden, maar ook scheepsladingen vol als brandstof voor biomassa centrales én … om aan de enorme vraag van houtstook te voldoen (alleen in Nederland al zijn er ruim 1 miljoen bezitters van kachels en haarden, beeld je dan eens in hoeveel er in Europa zijn….).

Per stookbeurt verbruik je relatief veel, zo’n 4 : 1 (tot 3:1) houtblokken vergeleken met Enviro-Logs

PETROLEUM/CHEMISCHE ADDITIEVEN
NEE, door de speciale dunne ‘food-grade’ waslaag op het golfkarton branden Enviro-Log blokken zeer schoon.
JA, het overgrote deel (ruim 60%) in dit blok is petrochemische paraffine ; afgifte van toxische stoffen en creosoot.
NEE.
GEUR-/ROOKLUCHT
Nagenoeg GEEN en dit met met een substantieel schonere uitstoot in de lucht dan gedroogd hout.

Enviro-Log is by far de beste performer van deze 3 t.a.v. impact op Luchtkwaliteit in de ruimte waar gestookt word!

Nagenoeg GEEN maar met een substantieel slechtere uitstoot van toxisch houdende stoffen in de lucht dan gedroogd hout.
JA, zeker bij het stoken van te vochtig hout, geringe ventilatie of slechte trek van het rookkanaal!

Gedurende verbranding van je houtvuur binnenshuis word (ongemerkt) schadende rooklucht ingeademd en houtrook na een stookbeurt ruik je vrijwel altijd nog de volgende dag in huis.

Mogelijk geeft jouw houtrook overlast voor omwonenden en kunnen tot burenruzies leiden.

GEMAK & GEBRUIKSVRIENDELIJK
JA, géén aanmaakhout, of andere vuurmakers nodig.  Vuurmakers kunnen wel ‘het opstarten’ vergemakkelijken. Simpelweg de kraft papier wikkel aansteken. JA en VEILIG: spat & vonkt niet tijdens het branden! Altijd vrij van ongedierte.
JA, géén aanmaakhout, of andere vuurmakers nodig. Vuurmakers kunnen wel ‘het opstarten’ vergemakkelijken. Simpelweg de papier wikkel aansteken. Altijd vrij van ongedierte.
NEE, verlangt het gebruik van aanmaakhout, of andere vuurmakers. Kan ongedierte bevatten e.o. gaan schimmelen/rotten buitenshuis in de winter.
TOEGESTAAN VOOR KOKEN, BBQ, E.D.
JA.
NOOIT.
JA, maar harsen , tannines in hout kunnen smaak aantasten.
IN COMBINATIE MET HOUT TE BRANDEN
JA, probleemloos.
NEE!
N.V.T.
MEER DAN EEN BLOK TEGELIJK BRANDEN
JA, als je extra warmte of een grootser vlammenspel wilt en het formaat / type apparaat dit toelaat.
NEE!
JA, als je extra warmte of een grootser vlammenspel wilt en het formaat / type apparaat dit toelaat.
BRAND DUUR 1,2KG
ca. 2 – 2,25 uur per standaard 1,2 kg blok, afhankelijk van ventilatie in de ruimte e.o. zuurstof(toe/afvoer) in de kachel en trek van het rookkanaal.
ca. 2 – 2,25 uur – 1,1 kg blok, – idem-  (supermarkt) & ca.  1,5 uur – 800 gsm blok (bijv. zoals bij Blokker, Bouwmarkt te koop),  
ca. 1,5 – 3 uur, – idem-.
BRAND DUUR 2,4KG
ca. 3 – 3,5 uur per XXL blok, afhankelijk van ventilatie in de ruimte e.o. zuurstof(toe/afvoer) in de kachel en trek van het rookkanaal.
ca. 3 uur,- idem-.
ca 1,5 – 3 uur,- idem-.

Met Enviro-Log kies je voor REDUCE – REUSE – RECYCLE

En de enige brandstof voor je kachel of haard met een positieve impact op het milieu!