Vuur

Vuur is sinds de prehistorie prominent onderdeel van de geschiedenis van de mens, toen nog beschouwd als een mysterieuze bron van warmte en licht en is nog steeds even belangrijk in ons leven. Hout was dé primaire energiebron. In de wereld van vandaag koken we er nog steeds ermee, verwarmen we ermee en relaxen er om heen.

Fossiele Brandstoffen / Broeikaseffect

Het broeikaseffect, de opwarming van onze aarde is een heet en hekel onderwerp. Het zou een levensechte bedreiging gaan vormen voor Planeet en Mens. Gevolgd door waterdamp, is kooldioxide( CO2) de belangrijkste broeikasgas. Met name om de CO2-uitstoot in relatie tot de natuur- en milieubalans is veel te doen.

Sinds de industriële revolutie is het ‘zwarte goud’ in de vorm van petroleum / olie (en gas) ons dagelijks leven gaan bepalen en beheersen. Deze fossiele brandstoffen onttrekken we uit onze bodem, en zullen mogelijk deze eeuw op zijn. Bodemschatten worden bodemloze putten. U herinnert zich wellicht nog dat sedert de oliecrisis in ‘73/’74 en ‘79/’80 men zich bewust plots werd van de ‘eindigheid’ van fossiele bronnen. Toch geloven wij, dat als de grenzen in zicht zijn, de nood echt hoog is, uiteindelijk de mens een slimme beestje is, dat dan creatieve oplossingen heeft bedacht.

Daarnaast is door verbranding van deze fossiele brandstoffen de CO2 in de atmosfeer de afgelopen 50-70 jaar fors gestegen.

De gasvoorraad in Nederland is in een paar decennia ‘leeggepompt’, en worden we geheel afhankelijk van import uit het buitenland, nog los van het gemis van deze inkomstenbron voor de Nederlandse schatkist. Misschien doet Noorwegen het wel slimmer, omdat alle opbrengsten uit olieverkoop rechtstreeks naar een apart staatsbeleggingsfonds gaan (voor de toekomst) en dus niet in de Noorse schatkist belanden (geld nu opmaken).

Gelukkig zijn er nu wel al goede milieuvriendelijke alternatieven, zoals zon en wind energie, maar de ‘echte’ noodzaak om op tijd, nu al om te schakelen wordt helaas onvoldoende onderkent én gestimuleerd.

Vervuilers in moeder natuur

De (zware) industrie, het wegverkeer en ons dagelijkse verwarmen & stoken zijn de grootste luchtvervuilers op onze aarde. Daar komt nog bij de vervuiling door productie- en huisvuilafval en de vervuiling van bodem en grondwater.

We worden ons steeds meer bewust dat zowel de industrie als consumenten dag in – dag uit bijdragen aan de steeds maar toenemende luchtvervuiling door het gebruik van deze (fossiele) brandstoffen.  De wereldbevolking groeit gestaag, er komen per dag zo’n 100000 mensen bij. Per 2050 een 25% toename tot  9 miljard mensen, 2x zoveel vrachtauto’s, 50% meer personen auto’s, 3x zoveel vliegtuigen bijvoorbeeld. Daarmee neemt de vervuiling verder toe en de prijzen van de fossiele brandstoffen zullen alsmaar verder stijgen.

Mahatma Gandhi zei eens:  “De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders begeerte”.

We leven nog in de ‘oude wereld’ waar we jaarlijks meer grondstoffen verbruiken dan onze aarde produceert. We vragen dus meer als dat we aan de aarde teruggeven. De ‘nieuwe wereld’ zal er toch een moeten zijn waarin we vooruitstrevend onze welvarende samenleving, onze huishouding vernieuwend, duurzaam en ecologisch verantwoord anders inrichten, met nadruk op welzijn. Het bewustzijn in de brede samenleving neemt gelukkig hand over hand toe.

Het grappige is overigens, dat als je 5 mensen vraagt wat duurzaamheid betekent, krijg je 5 verschillende antwoorden.

Einstein zei eens:  “Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven”  en

“Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het veroorzaakt heeft”.

Nederland : hoe wij ons verwarmen

Nederland is binnen Europa vrij uniek, omdat vrijwel alle huishoudens  op het gasnet (centrale verwarming) zijn aangesloten en gas onze primaire energiedrager vormt. In de veel andere Europese landen worden hoofdzakelijk andere vervuilende fossiele brandstoffen gebruikt om te verwarmen, zoals kolen, en zelfs hout.

Gasverwarming, bijv. gaskachels zijn op zich schoner dan haarden en houtkachels, maar waar simpel aan voorbij gegaan wordt is dat er bij gas- en oliewinning veel (milieubelastende) uitstoot en energie komt kijken.

Nederland : hoe en wat wij stoken

In Nederland hebben open haarden (vrijstaand, of met inzet) , houtkachels (en gashaarden) een vooral esthetische waarde. Een houtvuur wordt in Nederland geassocieerd met 1./ gezelligheid en 2./ bijverwarming en zijn het belangrijkste motief is voor de aanschaf.

In Nederland zijn we de afgelopen decennia gewend om de haard of kachel te stoken met de alom bekende :

1./ Houtblokken, ook als huishoudelijk- of conventioneel brandhout aangemerkt.

Uit diverse onderzoeken blijkt, dat de schadelijke uitstoot bij houtverbranding impact heeft op ons milieu.

In diverse (arme) delen op onze aarde is hout (helaas) nog steeds de primaire energiebron, bijv. als open vuur om te kunnen koken.

Als je de gehele winter wilt stoken, heb je een redelijk forse hoeveelheid goed gedroogd haardhout nodig;  Je kunt ze tegenwoordig weliswaar per volle pallet thuis laten bezorgen, maar dan moet je er plaats voor hebben en gedurende de koude dagen nogal wat rondslomp met het telkens naar binnen sjouwen van een mand vol zware houtblokken.

2./ Houten bij-producten, zoals de (synthetische) op petroleum-(paraffine was) gebaseerde open haard blokken en hout pellets. Deze paraffine blokken kwamen een ca. 4 decennia geleden bij ons op de markt. Het was een gemak product.

Geen gedoe met houtblokken en aanmaakhout, maar met slechts één blok simpel en snel een papieren wikkel kunnen aansteken voor een gezellig houtvuur van een paar uur.

Maar omdatdeze paraffine blokken 55-60% paraffine bevatten, dat een industrieel afval product van de olieverwerkende industrie is, genereren ze (giftig) toxine, doordat ze tijdens verbranding een hoger uitworp/emissie van o.a. fijnstoffen, verzurende stoffen zwaveldioxide en stikstofoxiden geven.

3./ De houtpellet kachels zijn in Nederland ver in de minderheid, maar in omringende EU-landen, zoals bijvoorbeeld België zijn ze verhoudingsgewijs erg populair, omdat de kachel daar nog voor het primair verwarmen wordt gebruikt.

De eerste twee vaste brandstoffen zijn in Nederland vooral een secundair convenience en sfeer product in plaats van primaire energiedrager. De hamvraag is dan: op de oude wijze doorgaan, of minder milieubelastende alternatieven verkiezen?

Juist daarom zijn wij van mening, dat bewustzijn van de impact van deze brandstoffen voor Mens en Planeet op zijn plaats is. Het ongeëvenaarde succes van Enviro-Log© in Noord-Amerika is een maatstaf voor schoner alternatieven.

Greenheat : milieuvriendelijk stoken

Wij, Greenheat hebben de overtuiging, dat u met het weloverwogen kiezen van eco-vriendelijke,  milieu bewuste producten ‘doel’ in uw leven wilt, als individu te kunnen bijdragen aan uw eigen en s’werelds woon-/leefomgeving, daarmee duurzaamheid nu en voor morgen voorop te willen stellen met het besef dat elke kleine bijdrage simpelweg een bevredigend gevoel geeft, waar je blij van wordt en goed doet!

Deze product categorie verdient derhalve ook de aandacht, en wij hopen met onze webshop u te inspireren.

Met onze unieke ‘earth friendly’ Enviro-Log© kwaliteit producten bieden wij u exclusief de schaalvoordelen van een groot merk, onbetwist de nr. 1 in de markt en het nr. 1 milieuvriendelijk alternatief voor haardhoutblokken en paraffine open haardblokken.

Enviro-Log© haardblokken zijn een uitvinding van Noord-Amerikaanse bodem. Ze zijn van -100% gerecycled- afval karton is vervaardigd, zijn economisch geprijsd, genereren meer warmte dan hout én branden schoner ;

Beter voor mens & milieu!

Enviro-Log© haardblokken zijn bij alle bekende detailhandelsketens in Amerika en Canada te koop;

De bekende Bio-Supermarkt ketens als Whole Foods en Fresh Market stellen de hoogste eisen aan duurzaamheid beleid en waren de eersten die Enviro-Log© verkochten. Nu verkopen de grootste supermarkt ketens als Wal-Mart, Winn-Dixie, Harris Teeter, Fred Meyer, Weis Markets en vele regionale supermarkten, als ook de grootste Bouwmarkt ketens Home Depot, Lowes, Canadian Tire het Enviro-Log© assortiment.

De levensmiddelen detailhandel in Nederland is primair gefixeerd op prijs en stelt het duurzaamheid en milieu op het tweede plan, waardoor Enviro-Log© op dit moment nog niet overal in het Nederlandse winkellandschap verkocht wordt.

Via onze webshop zijn nu rechtstreeks en gemakkelijk deze producten al te bestellen