Op 14 februari stond in de rubriek Groen Economie een zeer kritisch artikel, waarin door een handvol deskundigen werd gesteld dat hout stoken weliswaar gezellig is, maar vaak giftig. Open haarden en houtkachels bij gemiddeld gebruik zijn slecht voor het milieu en voor de gezondheid van de stoker en diens buren. Kachelverkopers zeiden zelfs dat bijna niemand erin slaagt een haard of kachel te branden zonder onverantwoord veel stank en milieuschade.

Fervente stokers lieten daaropvolgend van zich horen, waaruit bleek ‘de man en zijn vuur, daar komt niemand tussen’

Volgens de stichting van Nederlandse Haarden- en Kachelbranche kunnen we iets minder schadelijk stoken als we het volgens ‘de Zwitserse methode’ doen. Daarmee wordt de vlam gejaagd in de kachel zonder al te veel schadelijke rook te veroorzaken. Daarbij wordt de kachel top-down gestart; dikker hout op de aslaag, dun aanmaakhout erop en bovenaan (geparaffineerde) aanmaakblokjes. Voor een schoner vuur is dit echter niet genoeg. Hakhout haardblokken moeten vóór het stoken minstens 2 dagen in huis bewaard worden om een lagere vochtigheid te krijgen. Haardhout dat eerst gedroogd is in een oven (oven gedroogd hout) is energetische gekheid. Daarnaast hebben veel kachels een te groot vermogen en moet tijdens het stoken worden getemperd. Dit leidt weer tot onvolledige verbranding en daarom zijn kleine(re) kachels geschikter. De grootste killer is fijnstof, vooral de onzichtbare, kleine zwarte roetdeeltjes, die schade veroorzaken aan de longen.

Het Instituut RIVM (Milieu Ministerie) stelt dat er geen veilige norm bestaat.

Er zijn ook mensen, die zelf slachtoffer waren van een uitbundig stokende buurman, en ondanks dat ze niets hebben dat op astma lijkt, ondervonden zij wel ernstige hinder van houtrook.

Eén van die mensen heeft een website gelanceerd onder www.houtrook.nl waarop o.a. een onderzoek is te lezen, waaruit blijkt dat 41 % van het fijnstof in de Vlaamse lucht afkomstig is van huishoudelijke houtverbranding. Het vlaamse wegverkeer zou verantwoordelijk zijn voor 18%. Alhoewel er verschillende rekenmethoden zijn, stelt het Nederlandse RIVM, dat 5% van de emissie van fijnstof afkomstig is van open haarden en houtkachels.

De kern is, dat die uitstoot (emissie van fijnstof) plaats vind waar mensen wonen, en daarom al snel sprake is van overlast.

Ook een studie voor Agentschap.nl onderstreept dat het stookgedrag cruciaal is voor de schadelijke milieueffecten van kachels en haarden. Het smoren van vuur i.p.v. tijdig opnieuw bijvullen van houkachels veroorzaken juist giftige uitstoot van fijnstof.

Bron: Volkskrant – Green Economie 28 februari 2014

Wij, Greenheat stellen vast, dat hout stoken een hekel punt van discussie was, is en blijft in relatie tot mens & milieu.

In plaats van houten blokken te gebruiken is het gemakkelijker om de milieuvriendelijke Enviro-Log© haardblokken te nemen ; ze brand schoner, minder emissies, bevatten geen chemische additieven en genereren meer warmte dan hout.