Toen Neil Armstrong en Buzz Aldrin 45 jaar geleden op de maan stonden, spraken ze over … de aarde, die als een tere blauw-witte bol aan de hemel hing, 4 x groter als de maan zoals wij die van de aarde af zien.

De astronauten van nu, die in het ruimtestation ISS 100 x dichter bij de aarde blijven, praten voornamelijk over de kwetsbaarheid van onze planeet. Zijn dampkring is flinterdun. Op een doorsnede van 1 Meter is de atmosfeer maar 1 millimeter dik. We moeten zuinig zijn op onze enige woonplaats in het heelal. Maar dat zijn we niet. We vervuilen onze atmosfeer, vooral met een overmaat aan kooldioxide (CO2), een gas dat ontstaat als hout, kolen, gas en olie verbranden.

Hoe erg is deze vervuiling?

Om daar achter te willen komen is de 1e satelliet, die gespecialiseerd is in het meten van CO2-concentraties, begin Juli 2014 gelanceerd door NASA. Op 700 km hoogte worden per dag 100.000 metingen gedaan. Door de draaiing van de aarde komt elk punt per dag 2 x onder de baan van de satelliet.

De satelliet zal inzicht verschaffen waar precies CO2 wordt geproduceerd en waar geabsorbeerd. De helft van ons geproduceerde CO2 belandt in de atmosfeer en de andere helft wordt geabsorbeerd door de oceanen en de rest van de biosfeer. Hoe die 2e helft is verdeeld weet NASA nog niet.

Zo wil NASA met deze metingen de wisselwerking van CO2-gas met de globale kunststofcyclus begrijpen.

NASA wetenschappers spreken critici tegen, die nog steeds beweren dat de toename van kooldioxide (CO2),in de atmosfeer niet door de mens wordt veroorzaakt.

NASA vertelt, dat de dampkring van oudsher een hoeveelheid zware koolstof (C14) bevat, maar in % wordt dat steeds minder. Dat verwijst naar het feit dat de toename van kooldioxide (CO2),in de atmosfeer komt van het verbranden van fossiele brandstoffen.

Dan is er nog iets: Gemeten in tonnen (1000 kgs) komt CO2 toename overeen met de jarenlange consumptie van fossiele brandstoffen en de effecten van de ontbossing!

Er zijn nog 2 kunstmanen om de opwarming van de aarde te onderzoeken, één voor smelten van ijskappen en gletsjers en één voor kooldioxide- en methaanmetingen.

Bron: Telegraaf – Wetenschap 26 juli 2014

Wij,Greenheat zijn zeer benieuwd wat de uitkomsten over ca. 2 jaar zullen zijn!