Eco verwarming

Verwarming is iets waar we niet meer zonder kunnen. We zitten er allemaal graag lekker warm bij. Maar waar we inmiddels ook van op de hoogte zijn is dat de brandstoffen die we tot nu toe hebben gebruikt slecht zijn voor het milieu. We zijn dus hard op zoek naar nieuwe manieren om te verwarmen zonder dat het schadelijk is voor het milieu, oftewel ecologische verwarming.

Ecologisch verwarmen – doet het ertoe?

Door minder of geen gebruik te maken van fossiele brandstoffen kunnen we het milieu helpen. Olie, gas en kool wordt vervangen door onder andere zonne energie, windenergie, biomassa en waterkracht.

Ecologisch verwarmen is een trend die over de komende jaren nog populairder zal worden waarmee we niet alleen onze portemonnee redden, maar ook de wereld. Een nobele, maar ook noodzakelijke zaak dus!

Houtvuur – doet een andere aanpak ertoe?

Sinds de mens vuur heeft uitgevonden zit we ook graag bij een houtvuur.  Ondanks dat Nederlandse huishoudens voor ruim 90% zijn aangesloten op het gasnet (centrale verwarming), telt Nederland ca. 1,2 miljoen bezitters van haarden en houtkachels met zowel fervente stokers als sfeerstokers. Maar al het hout dat gestookt wordt moet ergens vandaan komen. Het hout dat jaarlijks afkomstig is van totale bosareaal in Nederland (Staatsbosbeheer) is in de verste verte onvoldoende om in de behoefte van al deze 1,2 miljoen bezitters in Nederland te kunnen voorzien. Er wordt daarom massaal haardhout blokken op die 2 kuub pallets geïmporteerd uit Oost-Europese landen. En dit resulteert alles tezamen in het onnodig massief kappen van bomen, nog los van het vraagstuk van de duurzaam verantwoorde herkomst van al dat hout. De wereldbevolking groeit maar door, de bossen als onderdeel van ons natuurlijk eco-systeem slinken wereldwijd dag in – dag uit in hoog tempo.

Maar dat niet alleen. Het verbranden van hout heeft nog meer serieuze gevolgen die slecht zijn voor mens en milieu. Naast het wegverkeer is houtstook op mondiaal niveau zelfs één van de grootste vervuilers van de atmosfeer.  Zo komen er tijdens de verbranding schadende stoffen zoals kooldioxide, koolteer, fijnstof en andere lucht verontreinigende stoffen vrij.

Ook de paraffine blokken, ook wel synthetische haardblokken genoemd, die alom in de supermarkten, bouwmarkten en tuincentra verkrijgbaar zijn, genereren tijdens verbranding een hoge emissie van fijnstof, verzurende stoffen, zwaveldioxide en stikstofoxiden. Deze mogen volgens de verpakking overigens alleen maar in de open haard gebruikt worden, en zijn voor alle typen kachels dus niet geschikt.

Dus de houtkachel, speksteenkachel of (open-)haard aansteken met een stuk hout valt helaas niet onder het kopje ‘ecologisch verwarmen’.

We zijn als individu, gezin allemaal stukjes van die grote legpuzzel dat eco-balans heet.  Maar omdat het individu denkt dat de schadende effecten voor hem, haar alles ver weg lijkt, heeft hij, zij -de consument- daar eigenlijk geen goed besef van of de neiging te denken dat de eigen bijdrage er niets toe doet.  Is het niet zo, dat wat we doen bij onszelf begint en dat wat je doet er altijd toe doet?  Herman van Veen heeft deze vraag in een treffend liedje vertolkt met titel ‘Alles Doet Ertoe’:

‘Alles doet ertoe, ook wat er niet toe doet – doet er toe’, eindigend het liedje met …. ‘De vraag is of de toe van toe er ook toe doet?’

Eco verwarming door middel van haardblokken

Net zoals er door middel van zonne energie en dergelijke een manier is gevonden voor ecologisch verwarmen is er nu ook een oplossing voor de haard en alle typen kachels:

De Enviro-log haardblokken.

Een eerlijk product met een verhaal: Nadat Enviro-Log ruim 6 jaar aan de ontwikkeling heeft gewerkt, kwamen deze milieuvriendelijke haardblokken ruim 10 jaar geleden in Noord-Amerika op de markt, inmiddels onder de consument gemeengoed geworden en overal te koop.  Het wordt daar gezien als het echte milieuvriendelijk alternatief voor haardhout en synthetische blokken.

Deze milieuvriendelijke haardblokken worden gemaakt van oud gebruikt afvalkarton dat een hoogwaardige ultra-dunne (voor verse levensmiddelen geschikte) waslaag heeft. De voedsel en warenautoriteit daar verlangt dat alle versproducten ten behoeve van voedselveiligheid in dit soort kartons vanaf de teler tot aan de supermarkt moeten worden vervoerd. Dit specifieke afval kartonmateriaal met waslaag kwam in het verleden massaal op vuilnisbelten terecht, omdat het door de dunne waslaag het niet samen met gewoon oud karton en papier kan worden gerecycled.  Enviro-Log zag hierin een perfecte pure grondstof voor een ecologisch brandmiddel, zonder dat er verder enige chemische of petroleum bestanddelen aan hoeft te worden toegevoegd.  Afval heeft daarmee een nieuwe nuttige eindbestemming gevonden.  Het afval wordt door Enviro-Log in een gesloten transport cyclus ingezameld,  gerecycled en getransformeerd tot een 100% gerecycled, schoon brandend haardblok voor de consument.

Enviro-Log is het grootste karton recycling bedrijf voor dit materiaal. Hierdoor hoeven er dus geen bomen gekapt te worden.

Maar dat niet alleen. Bij het verbranden van deze haardblokken komen er minder verontreinigende stoffen (rookgassen) vrij. Ze produceren maar liefst:

  • tot wel 80% minder lucht verontreinigende (fijn-)stoffen,
  • 80% minder koolmonoxide uitstoot,
  • 86% minder koolteer uitstoot,
  • tot wel 33% minder emissies (broeikasgassen) dan houtvuur,
  • en bovendien:
  • genereren ze meer warmte,
  • branden ze gelijkmatig zonder spatten en vonken,
  • en laten ze geen rooklucht na in huis, daarmee ook te gebruiken door of in het bijzijn van mensen met gevoeliger luchtwegen en/of astmatische aandoening.

Het mes snijdt aan twee kanten voor het milieu: door dit afval als grondstof te gebruiken doen we goed aan het oplossen een serieus afvalprobleem waartoe dus geen reguliere houtkap hoeft plaats te vinden, maar minstens zo belangrijk, doen we hier goed doordat we substantieel schoner stoken dan de twee meest gebruikte brandstoffen; hout en paraffine open haard blokken.

Dankzij de ecologische haardblokken van Greenheat, in twee maten verkrijgbaar, kunt u uw huis verantwoord, milieuvriendelijk en ecologisch verwarmen. Goed voor mens, dier en milieu voor nu en in de toekomst. En wie wil dat nou niet.