Duurzame verwarming

Wat is duurzame verwarming?

Duurzaam verwarmen houdt in dat de woning of het pand verwarmd wordt zonder gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkolen.  Fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen, veroorzaken vervuiling en zoals algemeen bekend zullen op termijn uitgeput raken. Vrijwel alle huishoudens in Nederland zijn aangesloten op het gasnet, en de centrale verwarming is voor Nederlanders de primaire verwarmingsbron. We verbruiken gemiddeld 3400 kuub gas per huishouden per jaar.

Duurzame verwarming betekent dus dat er gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energiebronnen die niet uitgeput raken, bij verbranding niet bijdragen aan het broeikaseffect en  geen bovenmatige vervuiling veroorzaken.

Hoe kan ik duurzaam verwarmen?

Met de recente nieuwe generatie houtkachels, of pelletkachels, die inmiddels efficiënter branden en meer rendement opleveren, kunt u zorgen voor redelijk duurzame warmte.

Hoe schoon (of vervuilend) u eindelijk stookt hangt ook af van andere belangrijke factoren:

  • Het materiaal, de diameter en het onderhoud van uw rookkanaal
  • De afstelling van -, de luchttoevoer van- , en juiste manier van stoken van uw kachel
  • Een goede houtbehandeling

Er komt dus nogal wat bij een optimale houtstook kijken, en in de meeste gevallen wordt – door onwetendheid – aan diverse aspecten hiervan tekort gedaan, waardoor bezitters zich onvoldoende bewust zijn, of willen zijn, welk schadende effecten hun stook teweeg brengt. Laten we stellen, dat de haard of houtkachel en het rookkanaal in optimale staat zijn, dan sta je nog altijd voor de keuze van de brandstof: Haardhout, paraffine open haard blokken, of een milieuvriendelijk alternatief?  Wat doen ze voor je volksgezondheid in huis en rondom het huis, wat doen ze voor de atmosfeer en onze planeet? Het gros van de bezitters denkt met ‘het natuurproduct’ hout CO2 vrij te stoken, en zo onafhankelijk van fossiel gas te zijn.

Hout wordt door de ‘commerciële aanbieders’ van haardhout immers betiteld als een hernieuwbare CO2 neutrale grondstof, ofwel een hernieuwbare energie. Hout wordt gemakshalve graag met kolen en gas vergeleken, dat er miljoenen jaren over heeft gedaan om te ontstaan. De voorraden van dit commercieel hout, ervan uitgaand afkomstig te zijn uit verantwoord beheerde bosbouw, zou daarmee een oneindige cyclus zijn. Er wordt daarbij gesteld, dat voor elke gekapte boom dat zou worden opgestookt een nieuwe boom is herplant. Veel onderzoek ondermijnt deze stelling. Bovendien, een boom – afhankelijk van de soort – doet er 20 tot 40 jaar over om te groeien. Doet een stoker er 20 – 40 jaar over om één boom opgestookt te hebben? “Mag ’t een boompje meer zijn?”  In breder perspectief;  Nederland heeft bijvoorbeeld 400.000 hectare bos dat per jaar ongeveer 2 miljoen ton hout oplevert. Nederland exporteert een deel hiervan zelfs naar het buitenland. De 1,2 miljoen bezitters van haarden en houtkachels in Nederland consumeren jaarlijks zo’n 4 – 5 miljoen ton hout, ofwel er is een tekort, want de vraag overtreft s’-lands aanbod. In de andere West-Europese landen is hetzelfde aan de orde. Om dit enorme tekort aan te vullen, komt er massaal ‘commercieel hout’ met vrachtwagen ladingen uit Oost-Europese landen, vaak illegaal gekapt. Tel daar nog even de grote hoeveelheden van deze zgn. CO2 neutrale biomassa bij op, die de Nederlandse energiecentrales voor bijstook en afvalverbranding gebruiken en het is duidelijk, dat hout als vaste brandstof niet zaligmakend is…  De vraag: In hoeverre is hout als echt duurzame brandstof te beschouwen?

Helaas heeft het verbranden van die enorme hoeveelheden hout andere serieuze gevolgen voor het milieu. Veel mensen kopen in het najaar zo’n pallet met 2 Kuub ‘commercieel’ zgn. ovengedroogd haardhout en stallen het buiten ergens in hun tuin onder een afdak. Maar door de koude vochtige buitentemperatuur in de maanden erna, en regeninslag trekt het vocht weer gemakkelijk in het hout en is van een optimale verbranding van het hout nooit sprake. Hout dient kurkdroog te zijn en in de meeste gevallen is de vochtigheid van hout simpelweg te hoog. Ook wordt bij de stook passend bij het type en formaat brandapparaat vaak de verkeerde houtsoort gekozen, of het verkeerd aantal houtblokken per stookbeurt met de verkeerde lengte (te lange) gebruikt.  Naast stankoverlast van rooklucht komen bij het verbranden van hout kooldioxide, koolteer, fijnstof en andere lucht verontreinigende, giftige stoffen vrij. Zo ook komt bij houtverbranding naast CO2 ook methaan vrij en dat is een nog veel sterker broeikasgas. Men realiseert zich helaas onvoldoende wat op termijn hiervan de implicaties zijn op de gezondheid. Steeds meer onderzoek wijst uit, dat het voor zowel de stoker, als omwonenden verre van goed doet. In hoeverre is hout als brandstof en de houtrook, de rookgassen ervan hier überhaupt duurzaam?

Ook de zgn. paraffine open haard blokken, met zo’n 60% petroleum bestanddeel – een teerachtig bij-product van de olie-industrie, die tegenwoordig in de winkels verkrijgbaar zijn genereren tijdens verbranding een zeer hoge emissie van fijnstof, verzurende stoffen, zwaveldioxide en stikstofoxiden. Volgens het ministerie van Milieu in Duitsland tot wel 8x meer dan goed gedroogd hout. Bovendien is op de papieren verpakking van veel merken een FSC-Keurmerk te zien, dat nooit voor dit 60% petroleum aandeel betrekking heeft en alleen betrekking heeft op de papieren wikkel of het 40% hout zaagsel aandeel van het product. Op de onderzijde van de wikkel is af te lezen de waarschuwing, dat ze alleen in open haarden mogen worden gebrand, maar de praktijk leert, dat veel mensen ze ook in de houtkachel of buiten in de vuurkorf of terrashaard stoken.

Doordat deze energiebronnen nog steeds voor veel vervuiling zorgen kunnen we dus eigenlijk niet spreken van duurzame verwarming.

De oplossing

duurzaam verwarmenHet Enviro-log haardblok is het alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen of hout(blokken). Deze haardblokken worden gemaakt van een speciaal kartonmateriaal met een ultra dunne waslaag, dat in Noord-Amerika verplicht is voor het transport van van bron (kweker) tot winkelier van verse levensmiddelen om bederf tegen te gaan.  Dagelijks worden zo’n 1,2 – 1,5 miljoen van zulke dozen in Noord-Amerika gemaakt. Dit speciaal-karton kan juist door die waslaag niet samen met gewoon karton gerecycled worden tot nieuw karton en kwam massaal , dag in – dag uit, op vuilnisstortplaatsen terecht. Daar heeft het 50-60 jaar nodig om in de natuur af te breken. De dagelijkse aanwas van dit kartonafval werd dus een enorm probleem.

Het bedrijf Enviro-Log ontdekte, dat dit afvalkarton een subliem brandbare grondstof was, zonder dat er verder enig chemische bestanddelen aan hoefde te worden toegevoegd, met voor het milieu veel schonere verbrandingseigenschappen dan gedroogd hout! Een duurzaam idee was hiermee geboren. Enviro-log heeft een gepatenteerde productie technologie ontwikkeld om van dit specifieke afvalkarton een ecologische brandstof te maken in de vorm van 100% gerecycled kant-en-klare haardblokken, geschikt voor elk type haard als elk type houtkachel.  Zo heeft Enviro-Log een belangrijke bedrage in het verminderen van een heus afval probleem in heel Noord-Amerika. Enviro-Log werd als eerste gekocht door de milieubewuste stoker, maar inmiddels 10 jaar later is het merk uitgegroeid tot een begrip onder alle type stokers op het gehele Noord-Amerikaans continent.

De voordelen

Duurzaamheid

Dit afvalkarton wordt nu via een landelijk dekkend netwerk van vaste partners ingezameld, volledig gerecycled en getransformeerd tot een kwalitatief hoogwaardig en ecologisch stookproduct voor de consument.  Niet alleen worden er dus geen bomen gekapt, maar ze zijn ook nog tot 4x voordeliger in gebruik dan hout, en geschikt voor alle typen haarden en houtkachels. Enviro-Log heeft in het gerenommeerde laboratorium OMNI Environmental Services een vaste partner, waar de haardblokken regelmatig worden getest om de eindgebruikers een constante kwaliteit van een betrouwbaar product te waarborgen.

Minder uitstoot bij de verbranding vergeleken met gedroogd hout

Ze produceren:

  • tot wel 80% minder lucht verontreinigende (fijn-)stoffen,
  • 80% minder koolmonoxide uitstoot,
  • 86% minder creosoot uitstoot, en
  • tot wel 33% minder emissies (broeikasgassen) dan de stook van een houtvuur

Met de Enviro-Log haardblokken kunt u dus duurzaam verwarmen.

Maar dat niet alleen. De haardblokken geven veel minder rook af en laten na de stookbeurt geen rooklucht na. Ze kunnen dan ook door, of in het bijzijn van, mensen (én dieren) met gevoelige luchtwegen of een astmatische aandoening worden gebruikt.  Ook dat maakt ze uniek!  Ze zijn daarmee beter voor de volksgezondheid.

Wilt u ook duurzaam verwarmen met Enviro-Log?

U kunt onze Eco Haardbloken, het alternatief voor brandhout, bestellen in onze webshop. Heeft u vragen over dit product of over duurzame verwarming in het algemeen? Neem dan gerust contact met ons op.